عنوان سایت
شنبه 1اردیبهشت 1397
  اخبار عمومی
بیانیه بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان ایلام در زمینه عقد قراردادهای نفتی ا ...
زیر پا گذاشتن فرهنگ حجاب اولین پله نیروهای استعمارگر برای رسیدن به اهدافشان و تحمیل ارزش ه ...
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای بسیجی هیأت علمی دانشگاه‏ها (دوم تیرماه 1389) فرمودند ...